NGOS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

XIII edycja akcji PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Już po raz 13. krakowskie organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. W tym roku środki trafiły do 29 organizacji, a wartość wsparcia to kwota 150 tys. zł.

kraków.pl

Czeki wręczyli: Marzena Paszkot – pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. rodziny oraz przedstawiciele darczyńców: Mariusz Michałek – dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła SA, Marian Łyko – prezes MPEC SA, Martin Hančar – prezes CEZ Skawina SA, Marcin Kandefer – członek zarządu KHK SA.

Lista beneficjentów XIII edycji akcji „Podzielmy się ciepłem”:

 1. Bank Żywności w Krakowie,
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” – Środowiskowy Dom Samopomocy przy al. Pokoju 7,
 3. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 4. Fundacja Autonomia,
 5. Fundacja Nowe Centrum,
 6. Fundacja Ronalda McDonalda,
 7. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych,
 8. Fundacja Współpracy Polsko Ukraińskiej U–Work,
 9. Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia,
 10. Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
 11. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika,
 12. Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego,
 13. Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera,
 14. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 15. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej – placówka wsparcia dziennego,
 16. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski Zarząd Wojewódzki,
 17. Polski Związek Niewidomych – Okręg Małopolski,
 18. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych EMAUS,
 19. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie,
 20. Stowarzyszenie Lajkonik,
 21. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
 22. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę,
 23. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los,
 24. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja,
 25. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie,
 26. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”,
 27. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej,
 28. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”,
 29. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski Krakowski.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-12-17
Data aktualizacji: 2019-12-17
Powrót