Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Integracji Artystycznej „Uszanowanko”-edycja świąteczna przez Fundację For Heroes

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Krakowski Integracyjny Turniej Szachowy” przez Fundację Jestem Chcę Mogę

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Razem w czasie Świąt” – hybrydowe spotkanie świąteczne oraz poczęstunek na świąteczny stół dla seniorów” przez Stowarzyszenie Braterstwo NAMARKA, os. Tysiąclecia 86 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.

„Szkolenia coachów i wspieranie nauczycieli w wdrażaniu działań profilaktycznych w klasie” przez Fundację Ukryte Skrzydła.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja dot. rozpoznawania manipulacji w mediach” złożonego w formie oferty przez organizację Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Historia pędzlem malowana - mikołajkowe warsztaty edukacyjne dla dzieci romskich”, złożonej przez Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Świąteczna paczka dla Senioraprzez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie świąteczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie świąteczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową” przez Fundację Czyżyny

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Zorganizowanie paczek dla Seniorów i osób Samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia” przez Stowarzyszenie Seniorzy Razem.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przez Stowarzyszenie Latarnia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Podgórskie Ubieranie Choinki (PUCh2021)” przez Fundację „Wygrajmy Siebie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Paczka Mikołajkowa 2021” przez Fundację Prometeusz Pro Publico Bono Wiesława Ibka

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.„Jubileuszowe warsztaty kulinarne dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVIII -Nowa Huta” przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Osób Niepełnosprawnych oraz Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wydanie podręcznika pod nazwą „Prawa i wolności człowieka – kompendium wiedzy” złożonej przez Stowarzyszenie „PACTUM”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pływam z 4MK!-edycja 2021” przez Stowarzyszenie For Move Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 listopada 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Akademia Młodych Liderek” złożonej przez Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczna paczka” przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć rehabilitacyjnych i ogólnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez organizację pozarządową -Dzielnica XII” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne i wsparcie krakowskich Amazonek”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „II Forum Edukacji Obywatelskiej w Krakowie” przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej Koszykówki na wózkach For Heroes Cup 2021” przez Fundację For Heroes

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja środowisk kombatanckich, zacieśnianie więzi międzypokoleniowych. Świąteczne wsparcie dla kombatantów” przez Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania Grupy wsparcia Mamo Odpocznij!2021” przez Fundację Szkoła Bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „V Integracyjny Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych -Kraków 2021” przez Fundację Szkoła Bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „30 lat – koncert jubileuszowy zespołu Kałe Jakha” złożonej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Mikołajki kajakowe" przez Małopolski Związek Kajakowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania niepełnosprawnych seniorów przy świątecznym stole” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zad. pub. pn. Edukacja globalna dla krakowian złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Czas na las” – jesienne warsztaty ekologiczno – przyrodnicze przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rodzina – rozumienie, rozmowa, relacje” przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny – poznajemy Podhale  : ) ”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych” przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie opłatkowe z SKS RZAK" przez  Szkolny Klub Sportowy RZAK

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku” przez Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „IV Integracyjny Dzień Życzliwości” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Rodzinny – Integracyjne Dni Życzliwości” przez Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji sensorycznej, integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki” przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sportowa i kulturalna osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie WMW - Wspólnie Można Więcej

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. O miłości między wierszami złożonej przez Fundację Równość.org.pl.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „1971-2021 KLIKA-PRZYGODA NA CAŁE ŻYCIE-Konferencja: Aktualne priorytety państwa polskiego w integracji osób z niepełnosprawnościami” przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Artystyczny Seniorów” przez Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami, ul. Solidarności 3/204, 38-300 Gorlice.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Artystyczny Seniorów” przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „SPOTKANIE WIGILIJNE 2021” przez Fundację Bariera

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „uMOCnieni”-Teatr Forum na Ugorku" przez Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych  KURDYBANEK

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd osób niepełnosprawnych do Medziugorie” przez Braterstwo NAMARKA

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Powrót w Beskidy – cz. I”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Wyjazd integracyjny wraz z ogniskiem" przez Krakowską Radę Niepełnosprawnych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 września 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Nieheteronormatywne rodzicielstwo „Tęczowe rodziny” złożonej przez Federację Znaki Równości.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. DOM EQ–Wolności, równości nam trzeba! złożonej przez Federację Znaki Równości.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „I  Krakowska liga boksu na wózkach” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Festiwal Równości II" złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dworku Białoprądnickiego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie kadry instruktorskiej – asysta dla osób niepełnosprawnych” przez Fundację Czyżyny

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Czwarte zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” przez Fundację KDM, ul. Berka Joselewicza 28 w Krakowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. ”Czwarte zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „II Igrzyska wspinaczkowe dla osób z niepełnosprawnością”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Konkurs fotograficzny „Kraków w obiektywie Senioraprzez Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ, w II połowie września 2021” przez Klub sportowy „Rajsko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ, w I połowie września 2021” przez Klub sportowy „Rajsko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „MAMO TATO ODPOCZNIJ” -zajęcia w wodzie dla rodzin z  dzieckiem niepełnosprawnym- w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka Nie Zna Barier”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 sierpnia 2021 r

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Siepraw Bez Barier”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc os. niepełnosprawnym. w zakresie bezpł. udostęp. sprzętu reh.-ortop.”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczna wycieczka integracyjna”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Krakowscy niepełnosprawni tworzą słuchowisko radiowe”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne w „Domu Nadziei” na terenie Dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinny piknik ekologiczny Eko Vistula

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Czwarte zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. ”Czwarte zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa” przez Fundację KDM, ul. Berka Joselewicza 28 w Krakowie, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038 i 1243) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Krakowska Szkoła Obywatelska złożonej przez Stowarzyszenie Twój Wybór.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kolonie 2021”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty edukacyjne dla seniorów z niepełnosprawnościami”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja Lotnicza” dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato w Mieście” przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym Przez Los

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich KRĄG w Krakowie” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Krąg”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wydarzenie integracyjno-kulturalne w ramach Art.-Pikniku”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wydarzenia integracyjno-kulturalne w ramach „Art.-Pikniku” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację Widowisk Masowych z siedzibą Ptaszkowa 633 gm. Grybów, 33-333 powiat Nowy Sącz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Breaking the code: Integration and women empowerment”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Breaking the code: Integration and women empowerment” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację One World One Heart z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 21/1 30-820 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wizyta osób z niepełnosprawnościami w gospodarstwie agroturystycznym z elementami alpakoterapii i zooterapii” przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 lipca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „NIĆ, która łączy” przez Fundację Aktywna Integracja, ul. Sławkowska 28/2, 31-014 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 23 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji na rzecz integracji społeczności białoruskiej i ukraińskiej w Krakowie”, złożonej przez Fundację im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 17 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wracamy do aktywności – rehabilitacja polockdownowa osób z niepełnosprawnością” przez Fundację im. Brata Alberta

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Koncert Laureatów Gaudium” przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Cykl spotkań integracyjnych na rzecz społeczności Białoruskiej w Krakowie”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Cykl spotkań integracyjnych na rzecz społeczności Białoruskiej w Krakowie” przez Fundację imienia Emeryka Hutten - Czapskiego, al. Z. Krasińskiego 17/5, 31-111 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 7 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Jak mówić o wielokulturowości? Zdalnie!”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Jak mówić o wielokulturowości? Zdalnie!” przez Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, ul. Balicka 226, 30-198 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Hello, hola, priviet Kraków!”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Hello, hola, priviet Kraków! ” przez Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków, ul. Balicka 226, 30-198 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 28 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3” przez Spółdzielnię Socjalną Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” z siedzibą pod adresem – os. Bohaterów Września 1J, lok. U6 w Krakowie, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wiosna z badmintonem dla młodzieży” przez Stowarzyszenie UKS AB Kraków

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mała Ojczyzna Zofii R.”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Mała Ojczyzna Zofii R.” przez Fundację ARTCHATA, ul. Sodowa 18, 30-376 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Queerowy Qwartał”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Queerowy Qwartał” przez Stowarzyszenie Queerowy Maj, ul. Zarzecze 7, 30-134 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 7 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny Senior” przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Rozmowy o życiu przy kawie i książce”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rozmowy o życiu przy kawie i książce” złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Aktywna Integracja z siedzibą przy ul. Sławkowska 28/2, 31-014 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 4 maja 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wyszywanka style, online”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Wyszywanka style, online” złożonego w formie oferty przez organizację Stowarzyszenie Związku Ukraińców w Polsce z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Koło w Krakowie, ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi  do oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Closer with nature - migrant families integration”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Closer with nature - migrant families integration” przez Fundacja Understanding, ul. Tarnowskiego 6/1, 30-528 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Mam prawo ? Mam prawo ! złożonej przez Fundację Instytut Polska - Ukraina.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie gry w Petanque /bule/ w środowisku Krakowskich seniorów”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie gry w Petanque /bule/ w środowisku Krakowskich seniorów” przez Krajową Szkołę Promocji Zdrowia, ul. Skowronia 3G lok. 19, 30-650 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Act now! - partycypacja społeczna młodzieży”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Act now!- partycypacja społeczna młodzieży”, którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez Stowarzyszenie FUNKCJA MIASTO z siedzibą: Plac Jana Matejki 5/22 na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 14 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Jestem kobietą - co to znaczy”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Jestem kobietą - co to znaczy”, którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez Fundację Eurointegracja z siedzibą przy ul. Potebni 10/37, 30-537 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. Poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 6 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Opowiedz swoją historię migracji poprzez sztukę”, którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Widowisk Masowych z siedzibą przy ul. Ptaszkowej 633 gmina Grybów, powiat Nowy Sącz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 kwietnia 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sztuka, przemoc i płeć w debacie społecznej” złożonej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 24 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Wielokulturowe dialogi muzyczne”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Wielokulturowe dialogi muzyczne”, którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Equinum z siedzibą przy ul. Wysłouchów 6/49, 30-611 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 23 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. "Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i autonomii na rynku pracy Białorusinów mówiących po polsku na B1 ( na poziomie wymagającym wsparcia w celu samodzielnego funkcjonowania w środowisku Polaków, w tym w polskojęzycznym środowisku zawodowym).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i autonomii na rynku pracy Białorusinów mówiących po polsku na B1 ( na poziomie wymagającym wsparcia w celu samodzielnego funkcjonowania w środowisku Polaków, w tym w polskojęzycznym środowisku zawodowym), którą rekomenduję do dalszego procedowania, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 19 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i kompetencji komunikacyjno-kulturowych Białorusinów nieznających języka polskiego”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Otwarty Kraków jest OK – tu chcę mieszkać! Wsparcie procesu adaptacji i kompetencji komunikacyjno-kulturowych Białorusinów nieznających języka polskiego”, złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja z siedzibą przy ul. Nad Potokiem 20, 30-830 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 19 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „MAMO TATO ODPOCZNIJ” -zajęcia w wodzie dla rodzin z  dzieckiem niepełnosprawnym- w trybie 19a przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 marca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Program wzmacniania więzi rodzinnych: Mama, tata, teatr i ja” przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja z siedzibą przy Al. Z. Krasińskiego 9/26A w Krakowie na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Upamiętnienie wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki – „Tydzień z Tarasem Szewczenką”, online”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Upamiętnienie wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki – „Tydzień z Tarasem Szewczenką”, online.”” złożonego w formie oferty przez organizację Stowarzyszenie Związku Ukraińców w Polsce z siedzibą przy ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Koło w Krakowie, ul. Wiślna 11, 31-007 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w działaniach społecznych” przez Kolejowy Klub Wodny 1929

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie komputerowe osób niewidomych i słabowidzących” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 marca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Krakowska mozaika kulturalna”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Krakowska mozaika kulturalna” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację ZUSTRICZ siedzibą przy ul. Norymberska 10A/26, 30-376 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 2 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozśpiewani Seniorzy pod Żaglami” przez Klub Żeglarski Horn Kraków, ul. Wężyka 11a/30, 31‑580 Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rozśpiewani Seniorzy pod Żaglami”, przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 marca 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „In The Circle Of Ancient Traditions II – migrant women integration”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „In The Circle Of Ancient Traditions II – migrant women integration” złożonego w formie oferty przez organizację Fundację One World-One Heart z siedzibą przy ul. Dygasińskiego 21/1, 30-820 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Active together – family integration through water sports and ecology”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. "Active together – family integration through water sports and ecology” złożonego w formie oferty przez organizację Fundacja Understanding z siedzibą przy ul. Jana Tarnowskiego 6 lok.1, 30-528 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącymi integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 1 marca 2021 roku.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rada Pięciu - edukacyjne gry larpowe dla młodzieży w Krakowie”, przez Fundację Edukacyjną Nausika z siedzibą przy ul. Komandosów 15/90, 30-334 Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Rada Pięciu - edukacyjne gry larpowe dla młodzieży w Krakowie”, przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Masters, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików” przez Klub Kajakowy „Na Fali” 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspomagające osoby niepełnosprawne” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Krąg"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski w Goalball Turniej Finałowy 2021” przez Stowarzyszenie Warto Być Razem

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NIE WIDZĄC PRZESZKÓD - podcast” przez Fundację na rzecz rozwoju kultury fizycznej NIE WIDZĄC PRZESZKÓD

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kurs wizażu dla słabowidzących i niewidomych dziewcząt – edycja 2021” przez Stowarzyszenie na rzecz wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Świstak"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pora Na Seniora – aktywny videoblog aktywnych Seniorów” przez Fundację Eurointegracja, ul. Potebni 10/37, 30 537 Kraków.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Pora Na Seniora – aktywny videoblog aktywnych Seniorów” przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Unity in diversity złożonej przez AUTONOMIĘ.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można było zgłaszać do dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Pamięć o bohaterach „WiN” – 70. Rocznica zamordowania 7-u członków IV ZG „WiN” przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Stowarzyszenie Społeczno – Kombatanckie Zarząd Obszaru Południowego w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych” przez Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” przez Uczniowski Klub Sportowy „Fan Sport”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Małopolski”  przez Fundację Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych  KURDYBANEK

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Młodzi mają głos – każdy ma głos” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro  Dziecka ”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Główny Szlak Beskidzki 2021 – cz. II” przez Stowarzyszenie „NIE WIDZĘ PRZESZKÓD”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działania wspierające członków Związku Inwalidów Wojennych” przez Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy w Krakowie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2 lutego 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie diagnoz integracji społecznej TUS, logopedycznych oraz do terapii ręki” przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym w przezwyciężeniu poczucia samotności” przez Stowarzyszenie „Lajkonik”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Boks na wózkach - zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych III” przez Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie


pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-12-17
Data aktualizacji: 2022-02-23
Powrót