Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021 - Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

1. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. ,,Przewodnik taniec”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Fundację Performa, z siedzibą w Krakowie (31-564), ul. Widok 4/19, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 6 marca 2021r.

Ogłoszenie

 

2. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. ,,Gospel na Skałce 2021”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Stowarzyszenie Gospel, z siedzibą w Krakowie (31-537), al. Daszyńskiego 15a/10, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie

 

3. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. ,,Festiwal kultury i mediów Polikultura 2021”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK, z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. prof. St. Łojasiewicza 4, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie

 

4. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Organizacja wystawy malarstwa ,,Pod płaszczykiem emocji” w galerii Szara Kamienica w Krakowie w dniach 09.10.-06.11.2021.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Fundacja Grey House – Szara Kamienica, z siedzibą w Krakowie (31-042), ul. Rynek Główny 6, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 września 2021 r.

Ogłoszenie

5. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. ,,Webinaria o prowadzeniu badań w sektorze kultury”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Stowarzyszenie Instytutu Badań Organizacji Kultury - IBOK, z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. prof. St. Łojasiewicza 4, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 września 2021 r.

Ogłoszenie

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. ,, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci ,,Podskoki i Wykręty”. 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez TEATR FIGUR KRAKÓW Fundację Działań Twórczych, z siedzibą w Krakowie (30-322), ul. Praska 65/3, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 września 2021 r.

Ogłoszenie

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-12-17
Data aktualizacji: 2021-09-14
Powrót