NGOS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akcja społeczna PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie – m. in. osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie – jest realizowana nieprzerwanie od 2007 roku. W ramach akcji organizacje pozarządowe otrzymują pomoc w postaci środków finansowych przeznaczonych na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową, dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Organizacje Pozarządowe

Beneficjenci pomocy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  • posiadać statusu organizacji pozarządowej;
  • prowadzić działalność ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa;
  • posiadać statusu klienta - odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie;
  • nie zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, rekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa organizacje pozarządowe, którym przekazywana jest darowizna na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i/lub ciepłą wodę użytkową, dostarczaną z sieci ciepłowniczej.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w roku 2023 była realizowana we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. w Skawinie na mocy zawartych porozumień oraz zarządzenia nr 3061/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 października 2023 roku w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w 2015 r. wyróżniona została poprzez nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-04-19
Data aktualizacji: 2023-12-11
Powrót