Grupy docelowe: Dorośli

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Gospel stowarzyszenie
Biuro Stowarzyszenia Gospel
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stowarzyszenie
Mapa
Oddział krakowski
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Caritas Archidiecezji Krakowskiej kościelna osoba prawna
Mapa
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym stowarzyszenie
Mapa
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja ALUMNO fundacja
Fundacja Archaelogica fundacja
Fundacja Artes fundacja
Mapa
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja Brak Barier fundacja
Mapa
Fundacja dla Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie fundacja
Mapa
Mapa
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
FUNDACJA EDUKACJI EMPATII ROZWOJU fundacja
Fundacja Gorczyckiego fundacja
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej fundacja
Mapa
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej fundacja
Mapa
Fundacja Infolet - Młodzi w IT fundacja
Mapa
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Faitrade Polska fundacja
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy fundacja
Mapa
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących fundacja
Fundacja Oświatowa im.ks. Stanisława Konarskiego fundacja
Mapa
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca fundacja
Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom dla Dziecka” fundacja
Mapa
Fundacja Pro Bono fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Quo Vadis fundacja
Mapa
FUNDACJA SERVE THE CITY POLSKA fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
FUNDACJA SZTUK WIZUALNYCH fundacja
Fundacja Sztuk Wizualnych
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Hothaus - Fundacja Wojciecha Terechowicza fundacja
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Komitet Obrony Demokracji Region Małopolska stowarzyszenie
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych stowarzyszenie
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków stowarzyszenie zwykłe
Mapa
Krakowskie Towarzystwo „AMAZONKI” stowarzyszenie
Mapa
KRAKÓW MIASTEM STARTUPÓW fundacja
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych stowarzyszenie
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Poemat fundacja
Mapa
Polska Akcja Humanitarna fundacja
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Adres siedziby jednostki terenowej
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Teologiczne kościelna osoba prawna
Mapa
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP inna
Relocation2Poland fundacja
Stowarzyszene Sto Lat Głosu Kobiet stowarzyszenie
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Bohnert stowarzyszenie
Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów stowarzyszenie
Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Darta stowarzyszenie
Stowarzyszenie MANKO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO stowarzyszenie
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rozwoju stowarzyszenie
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Twórcze POLART stowarzyszenie
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” związek sportowy
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT stowarzyszenie
Mapa
Żydowska Biblioteka im.Remu