Grupy docelowe: Seniorzy

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Gospel stowarzyszenie
Biuro Stowarzyszenia Gospel
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stowarzyszenie
Mapa
Oddział krakowski
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Caritas Archidiecezji Krakowskiej kościelna osoba prawna
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
FUNDACJA EDUKACJI EMPATII ROZWOJU fundacja
Fundacja Gorczyckiego fundacja
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej fundacja
Mapa
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn fundacja
Mapa
Fundacja Infolet - Młodzi w IT fundacja
Mapa
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych fundacja
Mapa
Fundacja Oświatowa im.ks. Stanisława Konarskiego fundacja
Mapa
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca fundacja
Fundacja Pro Bono fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Quo Vadis fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Mapa
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Fundacja Wszyscy Obecni fundacja
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych stowarzyszenie
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Małopolska Federacja Świetlic stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych stowarzyszenie
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Poemat fundacja
Mapa
Polska Akcja Humanitarna fundacja
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP inna
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Bohnert stowarzyszenie
Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów stowarzyszenie
Stowarzyszenie Lajkonik stowarzyszenie
Stowarzyszenie MANKO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN stowarzyszenie
Mapa
Świetlica Terapeutyczna „SOS” Pijarów inna
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa