Grupy docelowe: Mieszkańcy

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Gospel stowarzyszenie
Biuro Stowarzyszenia Gospel
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych fundacja
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
FUNDACJA EDUKACJI EMPATII ROZWOJU fundacja
Fundacja Gorczyckiego fundacja
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej fundacja
Mapa
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja Infolet - Młodzi w IT fundacja
Mapa
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Bona Fide fundacja
Mapa
Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom dla Dziecka” fundacja
Mapa
Fundacja Pro Bono fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Quo Vadis fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Mapa
Fundacja Wszyscy Obecni fundacja
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych stowarzyszenie
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Kraków dla Mieszkańców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Podolski Regiment Odprzodowy stowarzyszenie
Mapa
Poemat fundacja
Mapa
Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Adres siedziby jednostki terenowej
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP inna
Relocation2Poland fundacja
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów stowarzyszenie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej PIAST stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie MANKO stowarzyszenie
Mapa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOKOŃCZENIA INWESTYCJI ZIELONE KLINY stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie stowarzyszenie
...
Biuro Pośrednictwa Wolontariatu
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Wojskowy Klub Sportowy „Wawel” związek sportowy
Mapa
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 64B – Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet inna
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa