Rodzaj działalności: niepełnosprawni

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Alma Spei Hospicjum dla Dzieci fundacja
Mapa
Caritas Archidiecezji Krakowskiej kościelna osoba prawna
Mapa
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" stowarzyszenie
Mapa
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym stowarzyszenie
Mapa
Fundacja ALUMNO fundacja
Fundacja Artes fundacja
Mapa
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja BARIERA fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja Brak Barier fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
FUNDACJA EDUKACJI EMPATII ROZWOJU fundacja
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja im. Brata Alberta - Filia w Krakowie fundacja
Mapa
Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn fundacja
Mapa
Fundacja Mam Marzenie fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Bona Fide fundacja
Mapa
Fundacja Pełna Życia fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Quo Vadis fundacja
Mapa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Walki z Bezrobociem im. św. Józefa fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
Fundacja Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi NIepełnosprawnościami fundacja
Mapa
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych fundacja
Galeria
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Fundacja Wspólnota Nadziei fundacja
Mapa
Fundacja Wszyscy Obecni fundacja
Helpful Hand fundacja
Mapa
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą Insulinozależną inna
Mapa
Koło PTTK nr 52 "Krzeszowiacy" - oddział krakowski inna
Mapa
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Krakowska Fundacja fundacja
Mapa
Krakowski Klub Szermierzy związek sportowy
Mapa
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe PRO EDUKATIONE stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stowarzyszenie
Mapa
Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” stowarzyszenie
Mapa
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu stowarzyszenie
Mapa
Olimpiady Specjalne - Polska oddział regionalny w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski stowarzyszenie
Mapa
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej stowarzyszenie
Mapa
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Centrum Turystyki Podwodnej NAUTICA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie „Dar Serca dla Serc Wielu na rzecz dzieci specjalnej troski” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fort Sztuki stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Emaus stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Integracji stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Fenyloketonurię I Choroby Pokrewne FENYLKA inna
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Głuchej i Niedosłyszącej "SURDUS" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "PRZYSTANEK BETLEJEM" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Kraków stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIELKIE SERCE na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji stowarzyszenie
Mapa
Uczniowski Klub Sportowy Salwator NPS klub sportowy
-
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej inna
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa