Status prawny: stowarzyszenie

Nazwa Status prawny
Małopolski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Gospel stowarzyszenie
Biuro Stowarzyszenia Gospel
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stowarzyszenie
Mapa
Oddział krakowski
ALTER EGO Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych stowarzyszenie
Mapa
Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników stowarzyszenie
Mapa
Asocjacja Ochrony Właścicieli Mieszkań stowarzyszenie
Mapa
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Biuro Inicjatyw Międzynarodowych stowarzyszenie
Mapa
Bronowickie Koło Przyjaciół Sztuk Wszelkich stowarzyszenie
Mapa
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć stowarzyszenie
Mapa
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" stowarzyszenie
Mapa
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym stowarzyszenie
Mapa
Europejskie Centrum Młodzieży stowarzyszenie
Mapa
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Europejskie Stowarzyszenie Młodych stowarzyszenie
Mapa
Fundusz Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej im. płk W. Żakowskiego stowarzyszenie
Mapa
Galicyjska Szkoła Zdrowia stowarzyszenie
Mapa
Grupa "COR" PCK stowarzyszenie
Mapa
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Instytut Badań Organizacji Kultury - IBOK stowarzyszenie
Instytut Kościuszki stowarzyszenie
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION / MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI / REGION IPA KRAKÓW stowarzyszenie
Katolickie Centrum Kultury stowarzyszenie
Mapa
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana stowarzyszenie
Mapa
Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sportu w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Klub Sportowy "Prądniczanka" stowarzyszenie
Mapa
Komitet Obrony Demokracji Region Małopolska stowarzyszenie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Krakowska Organizacja Turystyczna stowarzyszenie
Mapa
Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT stowarzyszenie
Mapa
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych stowarzyszenie
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Centrum Taekwon-do stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Uczeń” stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Laryngekromowanych im. ks. prof. Józefa Tischnera stowarzyszenie
Krakowskie Stowarzyszenie Oświatowe PRO EDUKATIONE stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Snowboardu stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo „AMAZONKI” stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Medyczne "Pro Vita" stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami stowarzyszenie
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "TERTIUM" stowarzyszenie
Mapa
Kraków dla Mieszkańców stowarzyszenie
Mapa
Liga Obrony Kraju stowarzyszenie
Mapa
Ludowy Klub Sportowy BŁYSKAWICA w Wyciążach stowarzyszenie
Mapa
Maltańska Służba Medyczna oddział Kraków stowarzyszenie
Mapa
Małopolska Federacja Świetlic stowarzyszenie
Mapa
Małopolska Organizacja na Rzecz Natury stowarzyszenie
Mapa
Małopolski Uczniowski Klub Zapaśniczy „Gladiator”; stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Forum Europejskie stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne stowarzyszenie
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Krakowskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego stowarzyszenie
Mapa
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa stowarzyszenie
Mapa
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Oddział MONAR - Małopolska Stowarzyszenia MONAR stowarzyszenie
Mapa
Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stowarzyszenie
Mapa
Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” stowarzyszenie
Mapa
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu stowarzyszenie
Mapa
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne - Polska oddział regionalny w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" filia w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Parafialny Klub Sportowy Jadwiga stowarzyszenie
Parafialny Zespół Caritas Pomocy Dzieciom MAXIMILIANUM przy Parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe stowarzyszenie
Mapa
Podolski Regiment Odprzodowy stowarzyszenie
Mapa
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Mapa
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski stowarzyszenie
Mapa
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię - Koło Terenowe - Kraków stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Kreatywności stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA® - Koło Krakowskie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Adres siedziby jednostki terenowej
Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej stowarzyszenie
Mapa
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie stowarzyszenie
adres biura i korespondencyjny
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Zrzeszenie Lokatorów stowarzyszenie
Mapa
Radio Bez Kitu stowarzyszenie
Mapa
Robotniczy Klub Sportowy Garbarnia stowarzyszenie
Mapa
Ruch Aktywizacji Bezrobotnych stowarzyszenie
Mapa
Salezjański Wolontariat Misyjny stowarzyszenie
Mapa
SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież stowarzyszenie
Mapa
Skauci Europy | SHK Zawisza FSE | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego stowarzyszenie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe (samodzielne koło terenowe nr 37) stowarzyszenie
Społeczne Towarzystwo Oświatowe (samodzielne koło terenowe nr 64) stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszene Sto Lat Głosu Kobiet stowarzyszenie
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Absolwentów "Radośni" stowarzyszenie
Stowarzyszenie Absolwentów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Bohnert stowarzyszenie
Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej MAŁOPOLSKIE FORUM PRACY stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegózki stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Artystów "Młode Sztuki" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Artystyczne ALGAE stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie "BOHATERSKIE PIASTUSIE" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Budowy Kopca-Pomnika im. Jana Pawła II w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Charytatywne im. Św. Rafała Kalinowskiego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chór Cecyliański w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Daleko Więcej stowarzyszenie
Stowarzyszenie „Dar Serca dla Serc Wielu na rzecz dzieci specjalnej troski” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce stowarzyszenie
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Dobroczynne BETLEJEM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska stowarzyszenie
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie DoxoTronica stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Dziejba" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fort Sztuki stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Twoje Miasto stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS stowarzyszenie
Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Emaus stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL stowarzyszenie
Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Klub Abstynenta BARKA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Klub Abstynentów "TRZEŹWOŚĆ" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów stowarzyszenie
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie stowarzyszenie
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOZAIKA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Bikeholicy" stowarzyszenie
Stowarzyszenie Laboratorium Troski stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lajkonik stowarzyszenie
Stowarzyszenie Latarnia stowarzyszenie
Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lepsze Miasto stowarzyszenie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej PIAST stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im. Karola Pniaka d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Małopolska Organizacja Darta stowarzyszenie
Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie MANKO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Międzynarodowe "Świat dla Młodych" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii p.w. NMP z Lourdes stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie muzyczne Chór Lutnia Krakowska stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej ul.Praska 25 SENECTUS stowarzyszenie
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER stowarzyszenie
biuro ul.Fiołkowa 17
Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi Chmurka stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Integracji stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Praw Pieszych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Wolnego Handlu stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Nautica stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Operowanych Na Serce SONS stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO stowarzyszenie
Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego Apetyt na Życie stowarzyszenie
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Krakowie stowarzyszenie
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Podgórskie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Stowarzyszenie Polski Seniornet stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Głuchej i Niedosłyszącej "SURDUS" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "PRZYSTANEK BETLEJEM" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "GAUDIUM ET SPES" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie PRO SPINA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie "PROMYK" Przeciw Przemocy w Rodzinie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Kraków stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Psychologiczno-Pedagogiczne ANTIDOTUM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie "BioTOP" stowarzyszenie
Stowarzyszenie "Rafael" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie stowarzyszenie
...
Biuro Pośrednictwa Wolontariatu
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych stowarzyszenie
Jakuba Jasińskiego 28 Kraków
Stowarzyszenie "RODZINA KOLPINGA" przy parafii p.w. Najświętszej Rodziny w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rozwoju stowarzyszenie
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc stowarzyszenie
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SENIOR AKTYWNY StoSA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Oddział Krakowski stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Św. Brata Alberta "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI" stowarzyszenie
Mapa
STOWARZYSZENIE ŚW.BRATA ALBERTA stowarzyszenie
Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce stowarzyszenie
Stowarzyszenie Twórców Biżuterii Ręcznie Robionej stowarzyszenie
Stowarzyszenie Twórcze POLART stowarzyszenie
Stowarzyszenie WIELKIE SERCE na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków stowarzyszenie
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków stowarzyszenie
Stowarzyszenie Willa Decjusza stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WSCHODNIA PERSPEKTYWA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Wielodzietnych im. Św. Królowej Jadwigi stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnoty Św. Brata Alberta "CHLEB I ŚWIATŁO" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej stowarzyszenie
Stowarzyszenie YPI Consulting stowarzyszenie
Stowarzyszenie Zacięcie stowarzyszenie
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Bussines Park Zawiła" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Zielone Miasta stowarzyszenie
Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji stowarzyszenie
Mapa
Szkoła Sportowa Tenisa Stołowego "Joolla" stowarzyszenie
Teatralne Centrum Wartości i Pojednania THEATRUM MUNDI im. M. Kotlarczyka stowarzyszenie
Mapa
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Kraków stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Muzyczne w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Parku im. Dr Henryka Jordana stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krakowskie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Prądnickie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich stowarzyszenie
Andrzej Ulman
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Słowaków w Polsce stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Sztuki Baletowej L'Art de la Danse stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Zwalczania Chorób Kości i Stawów stowarzyszenie
Mapa
Uczniowski Klub Sportowy FAN SPORT stowarzyszenie
Mapa
Uczniowski Klub Sportowy Olimp stowarzyszenie
Wspólnota EMAUS Kraków stowarzyszenie
Mapa
Zrzeszenie Studentów Polskich Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski stowarzyszenie
Mapa
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej POLSKA YMCA Ognisko w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT stowarzyszenie
Mapa