Forum Organizacji Pozarządowych propozycje tematów do dyskusji moderowanej, dodatkowe wnioski i postulaty dotyczące organizowanego wydarzenia.

Czas trwania konsultacji/zgłaszania uwag, opinii, propozycji:
2015-04-16 00:00:00 - 2015-05-08 23:05:09
Opis:
Forum Organizacji Pozarządowych propozycje tematów do dyskusji moderowanej, dodatkowe wnioski i postulaty dotyczące organizowanego wydarzenia.

Szczegóły konsultowanego projektu:

Tytuł:
Forum Organizacji Pozarządowych propozycje tematów do dyskusji moderowanej, dodatkowe wnioski i postulaty dotyczące organizowanego wydarzenia.
Informacje dodatkowe
Informujemy, że 9 maja 2015 r. w Krakowie odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych.

Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa "Nila" ul. Wita Stwosza 12
Forum Organizacji Pozarządowych ma stanowić platformę dialogu i dyskusji koncentrujących się na współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, podsumowaniu i ocenie rezultatów dotychczasowych działań oraz wypracowaniu rekomendacji na przyszłość.

Organizatorzy proponują następujące tematy do dyskusji moderowanej w ramach trzech grup roboczych metodą World Cafe:
  • Narzędzia informatyczne wspierające współpracę organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków - grupa Robocza 1: Informatyzacja współpracy organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków.
  • 2. Standardy realizacji usług publicznych w Gminie Miejskiej Kraków - grupa robocza 2: Unifikacja współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.
  • Narzędzia informatyczne wspierające współpracę organizacji pozarządowych z Gminą Miejską Kraków. - grupa robocza 3: Przestrzeń i formy wzmocnienia współpracy i warunków społecznej aktywności.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach zaproponowanych tematów, a także zgłaszania dodatkowych propozycji i wniosków dotyczących organizowanego wydarzenia.
Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się w ramach tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa i jest organizowane w ramach projektu WIP – Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków, realizowanego przez Gminę Miejską Kraków wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWAGA - przekazanie formularza w postaci elektronicznej jest wystarczające, by zgłoszone uwagi i wnioski podlegały rozpatrzeniu. Po kliknięciu przycisku "Prześlij uwagi" do przeglądarki przesłany zostanie plik ze zgłoszonymi propozycjami, co stanowi potwierdzenie ich skutecznego dostarczenia.
Partnerzy