Granty

Odsłońmy piękno Nowej Huty - Park Kulturowy Nowa Huta

Mając na uwadze unikatowość układu urbanistycznego, ponadczasowość architektury, tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską Nowej Huty, 20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta.

Dodatkowy konkurs ofert w ramach programu pomocy osobom bezdomnym

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Nabór wniosków do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosili I turę naboru do inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy ogłosiło nabór wniosków do czwartej edycji programu: Nasze Powietrze

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy społeczne. Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań i w walce o czyste powietrze. Projekty mogą być prowadzone w miejscowościach położonych na terenie Polski. 

Konkurs ofert dotyczący profilaktyki ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkoły/placówki. Tworzenie sieci wsparcia rówieśniczego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Opracowanie materiałów dotyczących działań postwencyjnych w szkole”.

Konkurs MON pt. Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. "Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne wsparcie dla kombatantów".

Copernicus Festival 2020 - Czas

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Centrum Kopernika, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz wydawca „Tygodnika Powszechnego” zapraszają na Copernicus Festival edycja 2020.

Kolejny konkurs Zarządu Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2020”.

Wojewoda Małopolski ogłosił konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej

Wojewoda Małopolski ogłosił w 2020 roku II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Konkurs Ministra Obrony Narodowej: I Ty możesz służyć Ojczyźnie - szkolenia proobronne

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "I Ty możesz służyć Ojczyźnie - szkolenia proobronne".

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants