Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Granty

Fundacja Orlen ogłosiła nabór do piątej edycji programu grantowego Moje miejsce na Ziemi

2022-06-30

Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów w zakresie: ekologii, sportu, bezpieczeństwa, kultury, ochrony zwierząt, czy zrównoważonego rozwoju.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizacje zadań publicznych pn. Kultura Wrażliwa

2022-06-28

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim.

Konkurs Ministra Edukacji i Nauki

2022-06-28

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do konkursu Cyfrowe supermoce prowadzonego w ramach projektu Kompetencje 3.0

2022-06-28

Projekt „Kompetencje 3.0” jest skierowany do organizacji i instytucji, które chcą zdiagnozować stan swojego potencjału cyfrowego, podnieść kompetencje cyfrowe wśród swojego zespołu, a także poszerzyć swoją ofertę w dziedzinie technologii cyfrowych dla bezpośrednich odbiorców w środowisku lokalnym.

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Polska - Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce

2022-06-28

Celem projektu jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji obywateli Ukrainy, poprzez realizację zadań w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolski dotacji, na sfinansowanie realizacji powyższych działań wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Małopolsce.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

2022-06-28

Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych. W Programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski.

Program Kierunek Sukces

2022-06-22

„Kierunek Sukces” to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacja Fundacji DKMS

2022-06-22

Celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS jest poprawa warunków i jakości leczenia Pacjentów hematologicznych poprzez wsparcie finansowe organizacji działających na rzecz pacjentów. W 2022 r. priorytetem jest wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Konkurs pn. Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!

2022-06-22

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs

2022-06-22

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 2. edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Znajdź