Granty

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura do obszaru grantowego Projekty współpracy europejskiej.

Konkurs na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

Konkurs na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku".

Stowarzyszenie Ekologiczne “EKO-UNIA” ogłosiło konkurs na „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju – IV edycja”

Wnioskodawcami uprawnionymi do aplikowania o środki programu są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedszkola, szkoły a także pozostałe instytucje publiczne. Preferowane będą projekty, które wpiszą się w realizowanie zasady zrównoważonego rozwoju bądź rozpoczną jej promocję na poziomie lokalnym.

Fundusz na rzecz demokracji i solidarności w Europie (Civitates) ogłosił kolejny konkurs

Fundusz Civitates został utworzony przez konsorcjum złożone z 16 fundacji, które zobowiązały się do przestrzegania wartości demokratycznych w Europie. Fundusz prowadzony jest przez Network of European Foundations (NEF) z siedzibą w Brukseli.

Konkurs Ministra Zdrowia na kampanię promocyjno-informacyjno-edukacyjną

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi, w ramach Zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania, który wyprodukuje spot telewizyjny, radiowy oraz materiały graficzne na potrzeby kampanii promocyjno-informacyjno-edukacyjnej nt. otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs Komisji Europejskiej w zakresie ochrony przestrzeni publicznych

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Internal Security Fund – Police dotyczący projektów w zakresie ochrony przestrzeni publicznych, ataków terrorystycznych z wykorzystaniem materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRN), ochrony infrastruktury krytycznej (CIP), materiałów wybuchowych i składników materiałów wybuchowych. (Call for proposals for projects on the protection of public spaces, Chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN), Critical Infrastructure Protection (CIP), explosives and explosives precursors).

Nabór Komisji Europejskiej w ramach Civil Society Empowerment Programme

Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Internal Security Fund – Police, w ramach Civil Society Empowerment Programme (CSEP) – campaigns with counter and alternative narrative to radicalization implemented by Civil society organisations.

Konkurs Funduszu Sektora 3.0

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłosiła konkurs Funduszu Sektora 3.0 pn.: „Sektor 3.0” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants