Granty

Konkurs Ministra Obrony Narodowej w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czwarta edycja programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

Celem programu jest udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uprawiającej sporty wyczynowe, jak również wspieranie aktywności sportowej dzieci chorych i niepełnosprawnych.

ŻYWIEC-ZDRÓJ S.A. ogłosił konkursu  Inicjatywy po stronie natury edycja 2018

“Inicjatywy Po Stronie Natury” to konkurs grantowy na projekty, które kształtują świadomość ekologiczną wśród społeczeństwa i poświęcają uwagę kwestiom związanym z ochroną środowiska.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2018

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Klub” na rok 2018 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Konkurs „Małopolska Gościnna – II Edycja”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku pn. „Małopolska Gościnna – II Edycja”.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” skierowany jest do podmiotów – osób prawnych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Konkurs Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Konkurs z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  w roku 2018 w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Konkurs w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów na lata 2018-2019.

Fundacja mBanku ogłosiła V edycję Programu mPotęga

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants