Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK; Wydział Spraw Społecznych UMK; Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UMK

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2020 roku w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie, zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Fundusz wkładu własnego”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", pn.: "Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży", pn.: Projekty edukacyjno-aktywizacyjne skierowane do młodych krakowian „Młodzi w akcji”.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie zlecenia zadania publicznego realizatorom projektów w zakresie: "Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży", pn.: Działania na rzecz dzieci i młodzieży: "Miasto dla Młodzieży", realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 września 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne”w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. „Otwarty Kraków”– festiwal wielokulturowy”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Fundusz wkładu własnego”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 14 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

Tytuł zadania publicznego: "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program „Otwarty Kraków” – prowadzenie punktu informacyjnego z poradami w językach obcych.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w latach 2018-2019 w formie wsparcia realizacji zadania publicznego oraz przeprowadzenie naboru do komisji konkursowej.


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-01-17
Data aktualizacji: 2019-02-08
Powrót