Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn. „Prowadzenie od 01.02.2019 r. do 31.10.2021 r. na terenie Dzielnicy VII ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”.

(składanie ofert do 9.01.2019 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, pn. "Kultura szansą dla więźniów samotności i starości".

(składanie ofert do 20.12.2018 r. do godz. 9:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób:

Tytuły zadań publicznych:

1. „Prowadzenie od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. na terenie Dzielnicy VI ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”;

2. „Prowadzenie od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. na terenie Dzielnicy VII ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”;

3. „Prowadzenie od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. na terenie Dzielnicy IV ośrodka wsparcia – klubu samopomocy przeznaczonego dla 30 osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu”.

(składanie ofert do 7.12.2018 r. do godz. 12:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób polegającego na dostosowaniu pomieszczeń i prowadzeniu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w terminie od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 13.11.2018 r. do godz. 9:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku

(składanie ofert do 10 października 2018 r. do godz. 9:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dostosowanie w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lokalu podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego wspieranego przeznaczonego dla 5 osób bezdomnych niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub przewlekle chorych”

(składanie ofert do 25.09.2018 r. do godz. 8:00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn "Dostosowanie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu na os. Centrum C stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dostosowanie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu Podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” oraz naboru na członków komisji konkursowej.
(składanie ofert do 4.09.2018r. do godziny 12:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dostosowanie w okresie od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu na os. Centrum C stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

(składanie ofert do 7.08.2018r. do godziny 12:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dostosowanie w okresie od 01.08.2018 r. do 31.10.2018 r. lokalu na os. Centrum C stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.11.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

(składanie ofert do 3.07.2018r. do godziny 12:00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2021 r. w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków"

(składanie ofert do 21 czerwca 2018 r. do godz. 09.00)

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursowe

Komisja konkursowa

Wyniki konkursu


Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dostosowanie w okresie od 09.07.2018 r. do 31.08.2018 r. lokalu przy ul. Rydygiera stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 5 osób w podeszłym wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków” .

(składanie ofert do 11 czerwca 2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Prowadzenie ośrodków realizujących usługi poradnictwa i terapii dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków".

(składanie ofert do 23 maja 2018r. do godz. 11.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. "Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków"


(składanie ofert do 22 maja 2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2021 r. placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej na terenie Dzielnic: I - Stare Miasto, II - Grzegórzki, XIII - Podgórze.

(składanie ofert do 18.05.2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie od 01.06.2018r. do 31.08.2020r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim zapewniającej 30 miejsc".


Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej pn. "Udostępnianie żywności osobom potrzebującym - lodówki społeczne" w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie ustawy o pomocy społecznej pn. "Prowadzenie w okresie od 1.04.2018 r. do 30.11.2021 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, mieszkania chronionego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej". (składanie ofert do 09.03.2018 r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1.04.2018r. do 30.11.2021r. w lokalu Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”. (składanie ofert do 9.03.2018r. godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 1.04.2018 r. do 30.11.2021 r. w lokalach Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków”. (składanie ofert do 9.03.2018r. godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1.04.2018r. do 30.11.2021r. w lokalach Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dzieci, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci wychowanków oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 12 dzieci". (składanie ofert do 9.03.2018r. godz.12.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie w okresie 01.04.2018r. do 30.11.2021r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków". (składanie ofert do 09.03.2018r. do godz 12.00)


Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzeniu w okresie od 01.05.2018r. do 31.08.2020r. placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu/ów". (składanie ofert do 12.03.2018r. do godz. 15.00)


Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Świadczenie w lokalu Podmiotu usług opiekuńczych i bytowych formie rodzinnego domu pomocy przeznaczonego dla 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. (składanie ofert do 8.03.2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 67 osób w podeszłym wieku, w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Sołtysowskiej 13 d”. (składanie ofert do 8.03.2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. (składanie ofert do 8.03.2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej pn. Prowadzenie kuchni/jadłodajni w zasobach lokalowych oferenta, w tym wydawanie paczek okolicznościowych i przygotowanie Śniadania Wielkanocnego i Wieczerzy Wigilijnej. (składanie ofert do 22.02.2018r. do godz. 12.00)


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Artur Sajak
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-01-31
Data aktualizacji: 2018-12-21
Powrót