Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Wydział Promocji i Turystyki

 Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Wydział Promocji i Turystyki
Fot. pixabay

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Krakowskie Produkty Turystyczne”

 

 

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy