Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

19.04.2018

Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

16.04.2018

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

05.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 6/2018  DYREKTORA MIEJSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W KRAKOWIE z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w zakresie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2018” w następujących obszarach: Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią”, „Edukacja publiczna w obszarze profilaktyki”, „Profilaktyka uniwersalna i selektywna/Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym na terenie Krakowa” oraz „Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód/Przeciwdziałanie narkomanii”

 

31.01.2018

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Mateusz Kasprzak
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-01-30
Data aktualizacji: 2018-05-16
Powrót