Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Wydział Sportu UMK

Otwarte konkursy ofert, rok 2018 - Wydział Sportu UMK
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych

pokaż metkę
Osoba publikująca: JERZY GĄSIOROWSKI
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy