Komunikat archiwalny

Konkurs „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”

Celem Konkursu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych usług i produktów wspierających samodzielność i społeczną integrację osób starszych zależnych (60+) w miejscu ich zamieszkania oraz zapewniających wsparcie opiekunom osób starszych w celu przeciwdziałania ich wypaleniu i wsparcia ich aktywności zawodowej.
 

Konkurs „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”
Fot. Organizacje Pozarządowe

Konkurs przebiega w następujących etapach:

 1. Pierwszy etap – zgłoszenie pomysłu – Pomysły powinny zostać zgłoszone w postaci listu intencyjnego wraz z załącznikami. Organizator wyłoni 80 najciekawszych, nowatorskich pomysłów, które odpowiadają na wyzwania związane z poprawą jakości życia osób starszych zależnych i ich opiekunów.
 2. Drugi etap – rozmowa – Bezpośrednia rozmowa z członkami Komisji mająca na celu bliższe poznanie zgłoszonych pomysłów i motywacji pomysłodawców. W wyniku rozmów Komisja spośród 80 pomysłów wyłoni 50 do dalszego rozwoju i wsparcia.
 3. Trzeci etap – warsztaty – Autorzy 50 pomysłów (ok. 100 osób) wezmą udział w 2-dniowych obowiązkowych warsztatach Generator Pomysłów. Warsztaty pomogą Organizatorowi rozpoznać kompetencje pomysłodawców oraz pozwolą na przygotowanie pogłębionych opisów pomysłów, spośród których wyłonionych zostanie 36.
  Po warsztatach pomysłodawcy opracują Pogłębiony Opis Pomysłu wraz z szacunkowym budżetem (dotacja może wynieść od 20 000 zł do 50 000 zł), zgodnie z formularzem udostępnionym przez Organizatora.
 4. Czwarty etap – prototypowanie – Uczestnicy będą pracować nad rozwojem i udoskonalaniem pomysłu, m.in przeprowadzą dodatkowe rozpoznania pozwalające lepiej poznać potrzeby odbiorców projektowanego rozwiązania. Uczestnicy będą wspierani przez ekspertów i tutorów i rozwiną prototyp oraz wezmą udział w warsztatach – Targach Prototypów. Organizator przyzna 30 dotacji, dzięki którym pomysłodawcy będą mogli przetestować opracowane rozwiązania.
 5. Piąty etap – testowanie – Uczestnicy przez nie więcej niż 6 miesięcy będą testować, jak w praktyce sprawdza się ich rozwiązanie. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia tutorów oraz animatorów. Prowadzonym działaniom będzie, na bieżąco, towarzyszyć ewaluacja.
 6. Szósty etap – opracowanie modelu innowacji i upowszechnianie – Uczestnicy podsumują wnioski z testowania i przekażą wnioski i raporty Organizatorowi. Organizator wybierze trzy innowacje, które okazały się skuteczne i mają największy potencjał do wdrożenia i upowszechnienia. Autorzy trzech zwycięskich rozwiązań otrzymają dotacje, które pozwolą dopracować innowacje do wdrożenia i upowszechnienia.

Uprawnione do udziału w Programie są osoby fizyczne i osoby prawne.

Każdy pomysł powinien być zgłoszony przez 2–3 osoby (w wyjątkowych sytuacjach jeśli pomysłodawca posiada wystarczające zasoby oraz wiedzę o grupie docelowej, dopuszcza się możliwość jednoosobowej reprezentacji).  

Dotacja na testowanie pomysłu może wynosić od 20 000 zł do 50 000 zł. Organizator zakłada przyznanie 30 dotacji.

Dotacja na dopracowanie wybranych innowacji może wynosić od 6000 zł do 12 000 zł. Organizator zakłada przyznanie 3 dotacji.

W konkursie nie jest wymagany wkład własny.

Harmonogram Programu

1.Etap zgłoszenia pomysłów

 • Zgłoszenie listu intencyjnego do 14.03.2017
 • Ocena formalna do 20.04.2017
 • Ogłoszenie listy rankingowej do 11.05.2017

2.Etap rozmowy

 • Przeprowadzenie rozmów od 16.05.2017 do 29.05.2017
 • Ogłoszenie listy rankingowej do 31.05.2017

3. Etap warsztatów

 • Przeprowadzenie warsztatów od 09.06.2017 do 10.06.2017
 • Złożenie Pogłębionego Opisu Pomysłu do 19.06.2017
 • Ogłoszenie listy rankingowej do 03.07.2017

4. Etap prototypowania

 • Wsparcie w rozwoju projektów (tutorzy, eksperci) od 04.07.2017 do 09.2017
 • Targi Projektów do 30.09.2017
 • Złożenie Specyfikacji Innowacji do 30.11.2017
 • Ogłoszenie listy rankingowej do 30.12.2017

5. Etap testowania

 • Podpisywanie umów dotacji od 20.12.2017 do 31.01.2018
 • Wypłata dotacji do 31.01.2018
 • Testowanie do 30.06.2018

6. Etap opracowania modelu innowacji i upowszechnianie

 • Spotkanie lessons learned (wymiana doświadczeń) od 01.07.2018 do 31.08.2018
 • Ocena rozwiązań na podstawie raportów i ewaluacji oraz ogłoszenie listy rozwiązań do upowszechniania do 30.09.2018
 • Podpisywanie umów i wypłata dotacji na dopracowanie zwycięskich rozwiązań do 30.10.2018
 • Dalsze upowszechnianie rozwiązań do 30.06.2019.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://sieciwsparcia.pl/#sw_konkurs

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy