Komunikat archiwalny

Minister Zdrowia ogłosił VI nabór wniosków FWD w Programie PL13

Minister Zdrowia, jako Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, ogłosił VI nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa na kwotę 200 000 EUR tj. 872 200 PLN.

Minister Zdrowia ogłosił VI nabór wniosków FWD w Programie PL13
Fot. Organizacje Pozarządowe

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu PL13 ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

Kwalifikowalne są następujące wydatki: tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i transfer wiedzy, technologii, doświadczenia i najlepszych praktyk między podmiotami z Państw Beneficjentów i podmiotami z Państw-Darczyńców oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze merytorycznym programu PL07.

O wsparcie mogą się ubiegać:

  • jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) w Polsce,
  • Beneficjent projektu predefiniowanego oraz jego partnerzy z Polski,
  • pozostałe stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego.

Wyłącznie polskie podmioty mogą aplikować o środki w ramach Programu.

Kwalifikowalnymi partnerami norweskimi są:

  • Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia,
  • jednostki samorządu terytorialnego: gminy (ang. municipality, nor. kommune), okręgi (ang. county, nor. fylke) oraz Norweskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych KS,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki edukacyjne (uniwersytety, college), instytucje badawcze i szkoleniowe oraz pozostałe stosowne instytucje działające w obszarze zdrowia publicznego.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach FWD o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Norwegii przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku. Dotyczy to sytuacji, w której Wnioskodawca będzie uczestniczył w organizowanej w Norwegii otwartej konferencji/szkoleniu/warsztatach itp., o tematyce zgodnej z celami Programu PL13. Wydarzenie, w którym Wnioskodawca wyraża chęć uczestnictwa nie może być organizowane na jego wniosek. Wnioskodawca nie może być też jednym z głównych uczestników takiego wydarzenia, ani jego współorganizatorem. Wnioskodawca nie jest w takiej sytuacji organizatorem takiego wydarzenia, a jedynie kieruje wyznaczone osoby jako uczestników wydarzenia, np. konferencji międzynarodowej.

Na poziomie programu PL13 w ramach VI naboru przeznaczono kwotę 200 000 EUR, tj. 872 200 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 100 000 EUR, tj. 436 100 PLN. Wsparcie zostanie przyznane w PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla wszystkich beneficjentów wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Końcowa data kwalifikowalności wydatków będzie określona w umowie w sprawie projektu FWD, lecz nie może być późniejsza niż 30 października 2017 r.

Wnioski można składać do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, nie później niż do 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:15. Termin dotyczy dokumentacji składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 03 24 (dni robocze 10:00-14:00), poprzez pocztę elektroniczną – adres: fwd@mz.gov.pl oraz na stronie internetowej pod adresem: http://fbr.zdrowie.gov.pl/index.php?page=vi-nabor-fwd-pl13

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy