Komunikat archiwalny

Fundacje Velux zapraszają do składania wniosków w kolejnym naborze

Fundacje Velux ogłosiły nabór wniosków pn. Improving educational and employment opportunities for young people (Poprawa możliwości kształcenia i zatrudnienia młodych ludzi).

Fundacje Velux zapraszają do składania wniosków w kolejnym naborze
Fot. Pixabay

Celem Fundacji jest poprawa warunków i perspektyw dla młodzieży w Europie.

Projekty powinny koncentrować się na:

  • rozwoju systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) poprzez naukę opartą na pracy, lepszy kontakt pomiędzy szkołami a firmami, poradnictwo zawodowe dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, tworzenie modelowych instytucji iVET lub podobnych;
  • integracji bezrobotnej młodzieży bez wykształcenia formalnego z rynkiem pracy poprzez szkolenia zawodowe, programy stypendialne, przedsiębiorczość społeczną i inne.

Składane propozycje powinny służyć jako przykłady poprawy możliwości kształcenia i zatrudnienia młodych osób w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji.

Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 15-25 lat, które nie ukończyły szkoły średniej.

Wnioski mogą składać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalni działacze oraz władze publiczne.

Kwota grantu wynosi od 300 € do 1000 €. Władze publiczne (szkoły, gminy, ministerstwa itp.) muszą współfinansować 50% kosztów kwalifikowalnych. Dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego wkład ten nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do grudnia br.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://veluxfoundations.dk/en/call-improving-educational-and-employment-opportunities-young-people

 

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy