Komunikat archiwalny

Nabór do programu ''Szkoła mistrzów tradycji''

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór do VIII edycji programu „Szkoła mistrzów tradycji’’. Zgłoszenia można przesyłać do 30 listopada br.

Nabór do programu ''Szkoła mistrzów tradycji''
Fot. Pixabay

Celem programu jest upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów, w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach, śpiewu i tańca.

Program skierowany jest do polskich instytucji i organizacji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do polskich artystów muzyków ludowych. Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków prowadzących warsztaty.

W trakcie jednej edycji programu możliwa jest realizacja maksimum 3 projektów z zastrzeżeniem, iż jeden organizator może w trakcie jednej edycji programu złożyć jeden wniosek.

VIII edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Na rok 2018 na program przeznaczono 36 000 zł. W jego ramach IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty w kwocie do 7 000 zł brutto oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją w kwocie do 5 000 zł brutto. Konieczne jest zadeklarowanie finansowego wkładu własnego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2017 r. Lista zatwierdzonych projektów zostanie ogłoszona do 29 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://imit.org.pl/pl/programy/departament-muzyki-2.html#openProgram=2368

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy