Komunikat archiwalny

Konkurs ofert pn. ''Świąteczne wsparcie dla kombatantów''

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 22/2017/OWzS na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

Konkurs ofert pn. ''Świąteczne wsparcie dla kombatantów''
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

  1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
  2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;
  3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, poprzez dostarczenie paczek świątecznych.

Zadania należy zrealizować w terminie od 8 grudnia do 29 grudnia 2017 r.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Na realizację zadań przeznaczono kwotę 300 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania.

Oferty można składać w terminie do 1 grudnia 2017 r. Ich wybór nastąpi do 6 grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Adres e-mail do zapytań: wDEKiD@mon.gov.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-222017owzs-1032547698d/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy