Komunikat archiwalny

Konkurs ''Europa z naszej ulicy''

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs „Europa z naszej ulicy”. Zgłoszenia można przesyłać do 22 listopada br.

Konkurs ''Europa z naszej ulicy''
Fot. Pixabay

Celem Programu jest:

  • odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,
  • rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,
  • rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i realizacja projektów (społecznych, edukacyjnych) ukazujących związki lokalnego środowiska, w którym żyje młodzież, oraz wspólnej europejskiej przeszłości, wspólnych tradycji, związki z wartościami europejskimi.

Forma projektu jest dowolna – może to być reportaż, słuchowisko radiowe, makieta, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów prasowych lub inna forma prezentacji, w jaki sposób rozumiany jest związek swojej lokalnej społeczności z Europą. Uczestnicy programu mogą też przeprowadzić badania, wywiady dotyczące np. śladów innych europejskich tradycji na lokalną społeczność / postaci historycznych, związanych z lokalną społecznością, ważnych dla Europy.

Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, zarówno szkół technicznych, zawodowych jak i liceów ogólnokształcących z całej Polski. Do udziału w konkursie mogą zgłosić się zespoły młodzieży w wieku od 16 do 19 lat (od 4 do 6 osób). Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu tego co i w jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować; przesłane pomysły zostaną ocenione przez jurorów;  
  2. do drugiego etapu zaproszeni zostaną autorzy 10 pomysłów najwyżej ocenionych przez jurorów; ich zadaniem będzie przygotowanie projektu w wybranej przez siebie formie i zaprezentowanie jej przed jurorami; spośród uczestników drugiego etapu konkursu wyłonieni zostaną laureaci programu „Europa z naszej ulicy”.

Zapewnione są środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów przygotowania projektu oraz transportu do Warszawy na prezentację projektów.

Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu powinny zostać zrealizowane w okresie: grudzień 2017 – styczeń 2018.

Nagrodą dla wyróżnionych zespołów młodzieży będzie wyjazd do Brukseli, poznanie instytucji europejskich oraz spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać w terminie do 22 listopada 2017 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://pcyf.org.pl/index.php?s1=programy&s2=realizowane&s3=europa_z_naszej_ulicy&s4=o_programie

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: AGNIESZKA SIKORA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy