Konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego (ACSS), Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego (WCSS), Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych (OSSM LZS) w roku 2018”.

Konkurs Ministra Sportu i Turystyki
Fot. Pixabay

Celem Programu jest:

  1. zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich, uniwersjad oraz akademickich mistrzostw świata.
  2. awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim.

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:

  1. ACSS prowadzonych przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
  2. WCSS określonych przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,
  3. OSSM LZS określonych przez stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

Na realizację Programu Minister w 2018 roku przeznaczył kwotę 15 200 000 zł.

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2249,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-za.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy