Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych

The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) ogłosiła nabór wniosków dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji.

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych
Fot. Pixabay

The Open Society Initiative for Europe wspiera kluczowe podmioty społeczeństwa obywatelskiego działające w dziedzinie praw człowieka, praworządności, antykorupcji i dziennikarstwa śledczego w celu wzmocnienia organizacyjnej i społecznej bazy organizacji, które udowodniły swoją skuteczność na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Poszukiwane są kluczowe organizacje pozarządowe w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, które mają udokumentowane osiągnięcia w zakresie wartości otwartego społeczeństwa i są aktywne w następujących obszarach zawodowych:

  • prawa człowieka, w tym m.in.: prawa kobiet, mniejszości oraz prawa grup defaworyzowanych;
  • praworządność;
  • antykorupcja;
  • dziennikarstwo śledcze.

W ramach niniejszego konkursu zaplanowano dofinansowanie ośmiu projektów w każdym kwalifikującym się kraju.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jedną ofertę.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50 000 USD.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.opensocietyfoundations.org/grants/building-social-base-and-embeddedness-program-20180326

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy