Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs „Eko Odkrywcy 6”

Zgłoszone do Konkursu Projekty badawcze powinny realizować przynajmniej jeden z wymienionych celów Konkursu oraz odnosić się do motywu przewodniego Konkursu, który brzmi "Woda - potrzebuję, badam, szanuję!”.

Ogłoszono konkurs „Eko Odkrywcy 6”
Fot. Pixabay

 Celem konkursu jest:

 • zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka;
 • zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju;
 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych;
 • praktyczne poznanie środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie.

Projekt powinien mieć charakter badawczy, to znaczy w zaproponowanych działaniach należy zaplanować takie metody i formy pracy, aby zaangażować i zaktywizować dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych. Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być prowadzony w formie wykładu, lekcji.

Uczestnikiem Konkursu „Eko Odkrywcy 6” może być organizacja pozarządowa, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 12 listopada 2018 roku.

Harmonogram Konkursu jest następujący:

 • I etap w terminie od 13 do 30 listopada 2018 roku – wyłonienie 15 Laureatów przez Komisję Konkursową spośród wszystkich dopuszczonych do Konkursu Projektów konkursowych;
 • II etap w terminie od 1 do 17 grudnia 2018 roku – wyłonienie spośród Laureatów 6 Finalistów na podstawie głosowania internautów w Serwisie;
 • III etap w terminie od 17 do 18 grudnia 2018 roku – ogłoszenie wyników Konkursu, na podstawie głosowania internautów w Serwisie, tj. 1 Zwycięzcy I stopnia oraz 5 Zwycięzców II stopnia.

Uczestnicy, których Projekty zwyciężą w Konkursie otrzymają Nagrodę w postaci:

 • Nagroda I. stopnia: 1x 20 000 zł brutto, z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na Wyprawę Badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy" oraz 3 000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.
 • Nagroda II stopnia: 5x 3 000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.
 • Nagroda dodatkowa dla Opiekuna projektu: 15x roczny zapas żelu do prania Persil.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.ekoodkrywcy.pl/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy