Komunikat archiwalny

Wsparcia finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy

Uruchomiono VII nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Wsparcia finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy
Fot. Pixabay

Wsparcia finansowe będzie przyznawane na utworzenie nowych miejsc pracy w:

  • nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym
  • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym
  • podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne

Nabór skierowany jest do uczestników cyklu szkoleniowo-doradczego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy złożyć do dnia 24 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/aktualnosci/article/vii-nabor-wnioskow-o-p-1/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy