Komunikat archiwalny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Moniuszko 2019 – Promesa”

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujących i popularyzujących twórczość i postać Stanisława Moniuszki.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło program „Moniuszko 2019 – Promesa”
Fot. Pixabay

Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty. Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, zerwanie z wizerunkiem kompozytora niepostrzeganego na równi z wybitnymi europejskimi twórcami romantycznymi, wykreowanie jego obrazu jako twórcy pierwszorzędnego, utrwalenie w świadomości społeczeństwa dorobku Stanisława Moniuszki oraz promocja za granicą jego twórczości ukazanej w kontekście dzieł wybitnych kompozytorów XIX w.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujących i popularyzujących twórczość i postać Stanisława Moniuszki:

  • Zadanie nr. 1: zadania artystyczne – kwota wnioskowana od 10 000 zł do 300 000 zł.
  • Zadanie nr. 2: zadania o profilu edukacyjnym, popularyzatorskim i naukowym - kwota wnioskowana w 10 000 zł do 150 000 zł.
  • Zadanie nr. 3: kompleksowe zadania multidyscyplinarne – kwota wnioskowana od 10 000 zł do 300 000 zł.

Na program przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 450 000 zł.

Maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 80%.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • uczelnie artystyczne;
  • publiczne szkoły artystyczne;
  • niepubliczne szkoły artystyczne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nabór wniosków trwa do 15 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/moniuszko.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy