Komunikat archiwalny

Europejski Korpus Solidarności – Staże i miejsca pracy

Staże i miejsca pracy to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. To działania, które zapewniają młodym ludziom możliwość pracy lub odbycia stażu w instytucjach w Polsce lub za granicą. Umożliwiają one rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy.

Europejski Korpus Solidarności – Staże i miejsca pracy
Fot. Pixabay

Projekty zawodowe Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do: 1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich z UE, które koordynują i zarządzają projektami staży i pracy; 2. Uczestników indywidualnych – młodych ludzi w wieku 18–30 lat z państw członkowskich UE, zarejestrowanych w bazie EKS, którzy chcą odbyć staż lub pracę,
w kraju lub za granicą.

Projekty rozwoju zawodowego mogą obejmować jedno lub dwa działania:

  1. Staże: odpłatny staż zawodowy w pełnym wymiarze czasu, realizowany na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, w oparciu o prawo kraju, w którym jest realizowany. Staże powinny obejmować element kształcenia i szkolenia. Miejsce pracy: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). Czas trwania stażu: od 2 do 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach staż może być przedłużony do 12 miesięcy. Uzasadnione przypadki obejmują przede wszystkim sytuacje, gdy  udział stażysty w przedłużonym stażu przyczyniłby się do zwiększenia jego doświadczenia i rozwinięcia kompetencji.
  2. Praca: odpłatna praca w pełnym wymiarze godzin, na podstawie umowy o pracę podpisywanej w oparciu o prawo kraju, w którym jest wykonywana. Zatrudnienie powinno obejmować dodatkowo elementy kształcenia i szkolenia. Miejsce pracy: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). Czas trwania pracy: od 3 do 12 miesięcy.

W ramach programu można uzyskać wsparcie następujących kosztów: 1. Dla organizacji – koszty koordynacji i zarządzania projektem; 2. Dla uczestników – koszty podróży, kieszonkowe, dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania, wsparcie językowe oraz w zakresie włączania społecznego (np. dla osób z niepełnosprawnością), ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe, tłumaczenia dyplomów itp.).

Organizacja, która planuje zaangażować się w projekty Staży i miejsc pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności musi uzyskać Znak Jakości.

Znak Jakości potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami programu.

Termin rozpoczęcia realizacji projektów: 1 stycznia – 31 maja 2019 r.

Termin składania wniosków przez organizacje: 16 października 2018 r., do godziny 12.00  (czasu brukselskiego).

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: http://eks.org.pl/index.php/konkurs-wnioskow/

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy