Komunikat archiwalny

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Internal Security Fund – Police (ISF-P), (Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej) na projekty dotyczące zwalczania handlu bronią palną.

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Fot. cc.europa.eu

Celem naboru jest finansowanie projektów dotyczących zwalczania handlu bronią palną. Głównym priorytetem naboru jest wzmocnienie współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi położonymi wzdłuż szlaków przemytu broni palnej do i z UE, takimi jak kraje Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), w szczególności poprzez wspieranie wspólnych inicjatyw dotyczących wiedzy, wykrywania, prowadzenia dochodzeń i ścigania handlu bronią palną.

Wnioski składane w ramach niniejszego naboru muszą mieć na celu osiągnięcie co najmniej jednego z następujących rezultatów:

  • ułatwianie wspólnych inicjatyw i działań operacyjnych między państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi z Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej i krajami Północnej Afryki (MENA);
  • doskonalenie wiedzy specjalistycznej w zakresie handlu bronią palną, w szczególności poprzez pogłębianie wiedzy, wykrywanie, prowadzenie dochodzeń i ściganie na szczeblu UE oraz z kluczowymi państwami trzecimi;
  • promowanie najlepszych praktyk, między innymi dotyczących defragmentacji odpowiednich informacji i danych wywiadowczych na trasach przemytu broni palnej do i z UE;
  • ochrona legalnego rynku UE w zakresie handlu bronią palną;
  • ograniczenie nielegalnego użycia broni palnej w UE.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji wnioski muszą być ponadnarodowe, tj. angażować co najmniej dwie organizacje mające siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich uczestniczących w Internal Security Fund – Police.

Wnioskodawca i Partnerzy muszą być podmiotami prawnymi, posiadającymi siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej uczestniczącym w instrumencie Internal Security Fund – Police. Wnioskodawca i Partnerzy mogą być organem publicznym, podmiotem prywatnym lub organizacją międzynarodową. Organizacja międzynarodowa może posiadać siedzibę poza państwami członkowskimi UE uczestniczącymi w instrumencie policyjnym ISF-P, ale mogą być tylko Partnerami w projekcie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmioty mające siedzibę w następujących państwach trzecich mogą uczestniczyć w charakterze partnerów: Ukraina, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Kosowo, Republika Macedonii, Tunezja, Liban, Jordania, Algieria, Maroko, Egipt i Szwajcaria.

Na konkurs przeznaczono budżet w wysokości 2 000 000 EUR. Komisja Europejska oczekuje projektów wymagających dofinansowania z UE na poziomie co najmniej 250 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych działania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 14 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacja można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/isfp/topics/isfp-2018-ag-oc-fire.html

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy