Komunikat archiwalny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Literatura

Dofinansowywanie mogą uzyskać wartościowe, niekomercyjne publikacje literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Literatura
Fot. Pixabay

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

W ramach programu kwalifikują się następujące zadania:

  • Zadanie nr 1: publikacja utworów literatury polskiej, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
  • Zadanie nr 2: publikacja debiutów literackich polskich autorów, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
  • Zadanie nr 3: publikacja utworów literatury zagranicznej w tłumaczeniu na język polski, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.
  • Zadanie nr 4: publikacja pozycji z zakresu wiedzy o kulturze, w szczególności twórczości artystycznej i dyscyplin artystycznych, w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Poziom dotacji uzależniony jest od poziomu kwoty wnioskowanej. W przypadku wnioskowania o kwotę od 5 000 zł do 20 000 zł – poziom dotacji wynosi maksymalnie 80 %, natomiast w przypadku wnioskowania o kwotę od 20 000,01 zł do 40 000 zł - maksymalny poziom dotacji w budżecie zadania wynosi 50 %.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do regulaminu.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/literatura.php

Pokaż metkę
Autor: Biuro Funduszy Europejskich UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy