Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze Edukacja

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Konkurs dotacyjny Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w obszarze Edukacja
Fot. Pixabay

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / Organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

W trakcie oceny zgłoszonych wniosków pod uwagę będzie brane:

 • wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich
 • wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich
 • skuteczność i trwałość
 • popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach
 • zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi
 • możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
 • w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
 • w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
 • wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji
 • umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń
 • umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

W ramach konkursu, w obszarze Edukacja mogą być składane wyłącznie wnioski o datację powyżej 30 000 zł (odpowiednia kwota w €). Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80 000 zł/(odpowiednia kwota w  €).

Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Wnioski można składać w terminie od 1 sierpnia do 6 października 2019 roku.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 roku.

Projekty należy zrealizować w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/konkurs-dotacyjny-w-obszarze-kultura-wydarzenie-artystyczne-QBW2Uj

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy