Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku.

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora
Fot. Fot. Pixabay

W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez Seniorów, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze trzy najlepsze projekty, które otrzymają nagrodę w wysokości kolejno 10 000 zł , 5 000 zł i  3 000 zł.

Jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczasowo prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność
i kreatywność zgłaszanego projektu.

Dodatkowo, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród Seniorów.

Pomysły przyjmowane będą do 15 września 2019 roku.

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz Seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.

Jedna organizacja może przesłać maksymalnie trzy propozycje.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://adameddlaseniora.pl/konkurs/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy