Komunikat archiwalny

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe
Fot. Organizacje Pozarządowe

Obszar grantowy Festiwale filmowe skierowany jest organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo co najmniej połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie.

Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Projekty mogą być składane w ramach:

  • DZIAŁANIA 1: Wsparcie dla festiwali – otwartego dla jednego podmiotu europejskiego.
  • DZIAŁANIA 2: Wsparcie dla europejskich sieci festiwali – otwartego dla sieci europejskich, w skład których wchodzą lider oraz minimum 3 partnerów. Wszystkie podmioty muszą być prawnie ustanowione w różnych państwach uczestniczących w komponencie MEDIA.

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA:

  • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk
  • stowarzyszenie
  • organizacja dobroczynna
  • fundacja
  • organ samorządu lokalnego
  • rada miejska, itp.

Terminy składania wniosków są następujące:

  • 21 listopada 2019 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli): Działanie nr 1 w przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1 maja do 31 października 2020 r.
  • 23 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli): Działanie nr 1 w przypadku działań rozpoczynających się w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i Działanie nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/festiwale-filmowe/ 

 

 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy