Ruszył konkurs FIO edycja 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4.

Ruszył konkurs FIO edycja 2020
Fot. Pixabay

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z trzech Priorytetów:

2.Priorytet Aktywne społeczeństwo;

3.Priorytet Aktywni obywatele;

4.Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 grudnia 2019 r. o 12.00.

Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę. Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.

Wnioskowana dotacja musi się mieścić w przedziale od 20 000 zł do 120 000 zł.

Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/?fbclid=IwAR0Vita7wliptn3AH-AGChP_Gm7V439PEnWd60orRiNPhFXJMQ26PwwSfTg

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy