Komunikat archiwalny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił konkurs im. Jana Dormana na eksploatację spektakli w szkołach

Ideą Konkursu jest zarówno wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z także wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił konkurs im. Jana Dormana  na eksploatację spektakli w szkołach
Fot. Organizacje Pozarządowe

O wsparcie finansowe na eksploatację przedstawienia w ramach Konkursu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury lub organizacje pozarządowe, posiadające prawa autorskie i materialne do spektaklu możliwego do prezentacji poza pierwotną siedzibą Wnioskodawcy, którego premiera odbyła się nie wcześniej niż w 2016 roku.

W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:

  • eksploatacja w szkołach spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który został przygotowany z uwzględnieniem lub zostanie dostosowany do specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;
  • działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

Realizacja zadania musi odbywać się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie między 15 kwietnia a 15 grudnia 2020 roku.

Spektakl powinien zostać zaprezentowany minimum dwudziestokrotnie w placówkach oświatowych.

Kwota całkowita wnioskowanego wsparcia finansowego musi mieścić się w przedziale od 20 000 zł brutto do 60 000 zł brutto.

Wsparcie finansowe zadania wynosi do 90% budżetu zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania. Do wymaganego procentowo wkładu własnego zalicza się środki własne wnioskodawcy oraz środki pozyskane z innych źródeł finansowania.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 10 lutego 2020 roku o godzinie 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.dorman.e-teatr.pl/konkurs,regulamin_konkursu.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy