Konkurs Ministra Sportu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.

Konkurs Ministra Sportu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży
Fot. pixabay

Celem Programu jest:

  • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata) w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich;
  • awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim.

W ramach Programu, dopuszcza się realizację zadań w:

  • Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego prowadzonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
  • Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wojskowym,
  • Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych określonych przez stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

Na realizację Programu przeznaczono w 2020 roku 16 000 000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2020

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy