Konkurs na projekty przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło IX edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

Konkurs na projekty przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji
Fot. Pixabay

Finansowanie mogą otrzymać projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz.

Centrum dofinansowuje zarówno duże wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, jak i skromne, lokalne inicjatywy adresowane do miejscowych społeczności. Mogą to być imprezy kulturalne, projekty naukowe, warsztaty, konferencje, seminaria, debaty.

Do udziału w Otwartym Konkursie uprawnione są szkoły i uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, samorządy terytorialne, jak również osoby prywatne.

Wnioski można składać do 10 marca 2020 roku.

Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na dwa miesiące po zakończeniu naboru wniosków. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,zglos_sie.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy