Dotacje VELUX FOUNDATIONS

VELUX FOUNDATIONS ma na celu poprawę kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Dotacje przyznawane są na projekty opracowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalnych innowatorów, szkoły i władze publiczne.

Dotacje VELUX FOUNDATIONS
Fot. Pixabay

Akceptowane są propozycje projektów skoncentrowane na działaniach w Polsce, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Priorytetowo traktowane są długoterminowe inwestycje społeczne w projektach z potencjałem zmian systemowych. Propozycje projektów powinny służyć jako przykłady poprawy możliwości edukacyjnych i zawodowych młodych ludzi w następujących obszarach:

  • Modelowe projekty istotne dla poprawy systemu kształcenia zawodowego, w tym uczenia się w miejscu pracy, uznawania wcześniejszego wykształcenia, umiejętności miękkich oraz szkolenia zawodowego na poziomie eksperckim.
  • Projekty mobilności dla studentów, nauczycieli, menedżerów i innych osób, które mają znaczący wpływ na treść i ramy programów szkoleniowych oraz kierunek ich rozwoju. Mobilność należy poprawić poprzez partnerstwa, stypendia, wymianę i udostępnianie nowych metod i treści.
  • Projekty rozwijające wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe (i-VET) jako ukierunkowane społecznie działania skierowane do młodzieży będącej w grupie ryzyka, która skorzystałaby z pomocy edukacyjnej dostosowanej do ich potrzeb.

Priorytetowo traktowane są projekty:

  1. Rozwojowe – posiadająca realne perspektywy rozwoju oraz dążenia do zmiany i poprawy konkretnego wyzwania w zakresie kształcenia zawodowego.
  2. Systemowe i wzorcowe - z możliwością inspirowania innych szkół, organizacji.
  3. Innowacyjne.
  4. Długoterminowe – zapewniające niezbędny czas dla osiągnięcia sukcesu.
  5. Bezpośrednio angażujące młodych ludzi.

Minimalna wartość projektu to 70 000 EUR. Preferowane są wnioski o budżecie wynoszącym 500 000 EUR lub więcej.

Wnioski można składać w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://veluxfoundations.dk/en/social-projects/social-projects-abroad

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy