Komunikat archiwalny

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy ogłosiło nabór wniosków do czwartej edycji programu: Nasze Powietrze

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy społeczne. Program ukierunkowany jest na wspieranie społeczności lokalnych w podejmowaniu działań i w walce o czyste powietrze. Projekty mogą być prowadzone w miejscowościach położonych na terenie Polski. 

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy ogłosiło nabór wniosków do czwartej edycji programu: Nasze Powietrze
Fot. Pixabay

Dotacja może być udzielona na projekty/działania spełniające poniższy cel/cele:

 1. Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na temat zanieczyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, z uwzględnieniem niskiej emisji i transportu
 2. Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, z uwzględnieniem niskiej emisji i transportu
 3. Rozpowszechnianie informacji na temat przepisów dotyczących jakości powietrza, szczególnie tych zawartych w uchwałach antysmogowych (obowiązek wymiany kotłów i kominków)
 4. Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy jakości powietrza.

Przykładowe działania możliwe do zrealizowania w ramach projektu to:

 • spotkania informacyjne, edukacyjne, wykłady, konferencje, seminaria,
 • warsztaty, prelekcje, pogadanki działania informacyjne w mediach,
 • kampanie internetowe,
 • tworzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (broszur, ulotek, plakatów, publikacji),
 • happeningi, konkursy,
 • konsultacje i doradztwo,
 • wizyty studyjne,
 • współpraca z władzami, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, nie będą wspierane projekty, których celem jest edukacja dzieci i młodzieży. 

Wnioski można składać do 12 października 2020 r.

Dotacja wynosi od 3 000 zł do 15 000 zł i może pokryć do 100% kosztów projektu. Nie jest wymagany wkład własny.

Wniosek oraz instrukcja wypełniania i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie https://krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy