Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich

Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – Edycja 2021 jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach tworzona będzie podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura.

Wstępna wysokość środków finansowych, planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie - Edycja 2021 wynosi 20 mln zł.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:

  1. jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;
  2. stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
  3. spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych:

  1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 m x 45 m;
  2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 m x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

Obiekty te powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej. Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. W przypadku realizacji zadania obejmującego budowę nowego boiska (wariant drugi), wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania badań powykonawczych na zgodność wykonanej nawierzchni z normą PN-EN 15330-1. Alternatywnie wnioskodawca może przeprowadzić badania zgodne z wymaganiami FIFA.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż:

  • 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu;
  • 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 15 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-budowy-zadaszen-boisk-pilkarskich--edycja-2021

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-19
Data aktualizacji: 2021-02-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat