Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs - Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, Edycja 2021.

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski.

Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci Międzynarodowych Domów Spotkań (MDS), dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Priorytet 2.: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowopowstających międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek.  Kwota dotacji uzależniona jest od tego, w jakich ścieżkach będzie realizowane zadanie.

Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach Konkursu wynosi łącznie 8 122 500 zł, w tym 2 707 500 zł w 2021 r., 2 707 500 zł w 2022 r. i 2 707 500 zł w 2023 r.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Wnioski można składać do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.niw.gov.pl/miedzynarodowe-domy-spotkan-edycja-2021-ogloszenie-o-konkursie/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-14
Data aktualizacji: 2021-07-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat