Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Krajowego Centrum ds. AIDS na prowadzenie punkt konsultacyjno-diagnostycznego

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Krakowie.

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu jest zadaniem polegającym na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD), w ramach którego wykonywane będą anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV, połączone z poradnictwem okołotestowym. Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości klientów, poradnictwo okołotestowe nie może obejmować: prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania recept, leczenia oraz stosowania produktów leczniczych.

Do działu w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których zadania statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

O realizację zadania może ubiegać się każdy oferent, który spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:

  1. posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. ustawy;
  2. jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;
  3. jest wiarygodny pod względem finansowym;
  4. dysponuje środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%;
  5. wykaże zdolność do realizacji zadania publicznego w sposób zgodny ze „Standardami obowiązującymi w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD)”, stanowiącymi załącznik nr 7 do „Procedur wyboru”,
  6. wykaże, że przez cały okres realizacji zadania publicznego dysponować będzie kadrą odpowiednio wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu poprzez przedstawienie:
  • deklaracji współpracy z doradcami,
  • deklaracji współpracy z konsultantem medycznym (w przypadku gdy żaden z doradców nie jest lekarzem).

Szacunkowa wartość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w latach roku 2022 - 2024 wyniesie: 345.000,00 zł brutto.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.aids.gov.pl/p,101,ogloszenia-konkursowe-pkd-2022-2024

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-18
Data aktualizacji: 2021-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź