Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji oraz autostygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń i chorób psychicznych.

Konkurs organizowany jest w ramach Zadania 1 Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, celu operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego, Część Promocja zdrowia psychicznego, Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 w roku 2021.

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora którego zadaniem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób doświadczających zaburzeń i chorób psychicznych.

W ramach realizacji zadania od Realizatora oczekuje się:

  • do końca 2021 r. - co najmniej przeprowadzenia prac przygotowawczych do realizacji kampanii, w tym opracowania jej założeń i przygotowania materiałów do kampanii,
  • w latach 2022 - 2024 - realizacji kampanii w telewizji, radio, Internecie.

Na realizację zadania w latach 2021-2024 zaplanowano środki publiczne w maksymalnej wysokości 14 500 000 zł.

Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2021 poz. 183, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 oraz 1243), deklarujące prowadzenie działań będących przedmiotem konkursu przez cały okres realizacji zadania.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kampania-edukacyjno-informacyjna-choroby-psychiczne

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź