Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kolejny konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2022 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego".

Celem Programu jest:

  • zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej w następujących sportach: hokeju na lodzie, kolarstwie, koszykówce, lekkiej atletyce, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, piłce ręcznej, piłce siatkowej, tenisie stołowym, rugby;
  • zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
  • kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
  • w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
  • upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VIII) lub szkoły ponadpodstawowej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:

  • polskie związki sportowe;
  • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie;
  • państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.

Na realizację Programu Minister w 2022 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 28 000 000,00 zł.

Składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego działania udział środków własnych i środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 5% wnioskowanej dotacji, przy czym środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w realizację zadania, nie mogą być mniejsze niż 2% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministra w ramach innych zadań.

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2022-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-2022-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2021-12-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź