Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie Fundacji PGE

Fundacja PGE została powołana w 2011 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Od 10 lat, poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów własnych i partnerskich wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, realizuje zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.

Fundacja PGE prowadzi działania społeczne nastawione w szczególności na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych. Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

 • nauka i edukacja
 • lecznictwo i ochrona zdrowia
 • pomoc społeczna
 • działalność ekologiczna i ochrona środowiska
 • sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania. Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom:

 • fundacjom;
 • stowarzyszeniom;
 • szkołom;
 • uczelniom wyższym;
 • domom dziecka;
 • placówkom opiekuńczym;
 • publicznym zakładom opieki zdrowotnej;
 • innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego;

Nadesłane wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością nadesłania.

Szczegółowe informacje można pozyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fundacjapge.pl/jak-pomagamy

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź