Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2022

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022 r. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności:

  • Związki stowarzyszeń,
  • Stowarzyszenia,
  • Fundacje.

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Organizator nie może osiągnąć dochodu.

Każdy obóz powinien:

  • mieć sportowy charakter,
  • trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  • realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  • mieć charakter wyjazdowy
  • odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  • być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/  

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź