Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program grantowy i rozwojowy wspierający działania na rzecz włączania i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym

Celem głównym programu grantowego “Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego, dobrostanu i satysfakcjonującego funkcjonowania w społecznościach lokalnych uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami.

W działaniach włączających powinny wziąć udział również inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w dowolnym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” będzie wspierać aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.

Wsparcie mogą uzyskać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury w działaniach, które:

  • będą kontynuacją już podjętych przez wnioskodawcę działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz włączenia różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez wnioskodawcę na zlecenie lub we współpracy z samorządami)

lub

  • będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. „klubu konwersacji”,tj. będą korzystały z metody włączenia i polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorek z Polski oraz uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w wieku 50+ - wg. projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych: https://e.org.pl/publikacje/1172/

lub

  • będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez wnioskodawcę pomysłem włączającym do życia społecznego oraz zwiększającego dobrostan uchodźców i uchodźczyń w wieku 50+ z Ukrainy.

Program jest finansowany przez organizację HelpAge International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o granty są:

  • zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

W ramach ogłoszonego naboru wniosków zostanie wyłonionych 10 inicjatyw spełniających cel główny programu. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Pula środków w programie grantowym wynosi 508 200 złotych. Minimalna kwota grantu dla pojedynczego projektu wynosi 40 000 złotych, a maksymalna 80 000 złotych, przy czym wysokość grantu uzależniona jest od zakresu działań, ich formy, a zwłaszcza od liczby uchodźców/uchodźczyń w wieku 50+ z Ukrainy zaproszonych do projektu. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 19 września 2022 roku do dnia 9 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowerelacje.org/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-09-22
Data aktualizacji: 2022-09-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź