Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG ogłosiło otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG 2014 – 2021.

Celem naboru jest nawiązanie współpracy oraz pogłębianie wzajemnej wiedzy i zrozumienia między Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji.

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów: energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań energetycznych, transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga, inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym. Podana lista nie wyczerpuje obszarów kwalifikujących się do wsparcia, rozpatrzeniu mogą być poddane propozycje projektów także z innych dziedzin, o ile wykaże się ich znaczenie dla zielonej transformacji.

Ogólna wartość budżetu przeznaczonego na nabór wynosi 2,5 miliona euro. Udział dofinansowania wynosi 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inicjatywy. Współfinansowanie nie jest wymagane. Minimalna kwota dofinansowania to 50 000 euro, a maksymalna - 250 000 euro.  Okres realizacji inicjatyw wynosi do 12 miesięcy.

Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, organizacja publiczna lub prywatna, komercyjna lub niekomercyjna i pozarządowa, mająca siedzibę jako osoba prawna w Polsce lub w Norwegii. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Każdy partner może być partnerem tylko w jednej inicjatywie.

Wszystkie inicjatywy muszą być realizowane we współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami z Polski i Norwegii. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać pisemne zobowiązania partnerów lub umowę partnerską. Umowa partnerska musi zostać zawarta najpóźniej do dnia zawarcia umowy na realizację inicjatywy dwustronnej.

Nabór wniosków trwa od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/

Pytania dotyczące treści naboru wniosków można przesyłać na adres green.call@mfipr.gov.pl  (odpowiedzi są udzielane w ciągu 10 dni roboczych).

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-09-23
Data aktualizacji: 2022-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź