Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowy program grantowy: Bezgraniczni Przyjaciele

Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA uruchomiła nowy program „Bezgraniczni Przyjaciele” wspierający integrację, rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Inicjatywa ma formułę programu grantowego dla lokalnych organizacji i instytucji chcących wspólnie z Organizatorami działać na rzecz dzieci z Ukrainy, które w Polsce znalazły swoje schronienie. IKEA przekazuje środki, z których zostaną sfinansowane działania wspierające integrację dzieci.

Nabór wniosków trwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku.

Można wnioskować o kwotę od 5 000 zł do 35 000 zł na projekty realizowane lokalnie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku.

W ramach projektów lokalne organizacje i instytucje będą mogły:

  • organizować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy, itp.;
  • organizować wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy;
  • organizować naukę języka polskiego;
  • prowadzić grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne i konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy;
  • przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

O granty mogą ubiegać się organizacje i instytucje bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym:

  • domy kultury
  • biblioteki
  • szkoły i ośrodki szkolno-wychowawcze
  • lokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi.

Ze względu na integracyjny charakter programu, w ramach projektów można będzie sfinansować udział także dzieci z Polski, jednak muszą stanowić maksymalnie 50% grupy. W tym działaniu najważniejszą grupą odbiorców są dzieci z Ukrainy. Preferowane będą pomysły na projekty angażujące młodzież w wieku 13-18 lat, ponieważ według naszej wiedzy ta grupa wiekowa najpilniej potrzebuje aktywizacji i integracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/nowy-program-grantowy-bezgraniczni-przyjaciele/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-03-13
Data aktualizacji: 2023-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź