Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG ogłosiło otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Projekty zgłoszone do konkursu będą miały na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej. Powyższy cel może zostać osiągnięty poprzez działania projektowe służące m.in.:

  • zachęcaniu do budowania więzi i nawiązywania współpracy/integracji między różnymi grupami: m.in. społecznymi, wiekowymi i zawodowymi;
  • ułatwieniom dla mieszkańców w ich miejscu zamieszkania, zachęcaniu mieszkańców społeczności lokalnych do działania na rzecz wspólnoty, wspieraniu solidarności społecznej i/lub polsko-ukraińskiej;
  • zachęcaniu do podejmowania inicjatywy i obejmowania lokalnego przywództwa;
  • walce ze stereotypami dotyczącymi młodych i osób starszych oraz poprawie wzajemnego zrozumienia i zaufania;
  • stawianiu czoła problemom społecznym między pokoleniami i przyczynianiu się do uczenia się przez całe życie;
  • wspieraniu lokalnego dziedzictwa.

Proponowane inicjatywy powinny odpowiadać na zidentyfikowane lokalne wyzwania, potrzeby i/lub problemy.

Kwalifikowalni Wnioskodawcy:

  • organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwalifikowalni Partnerzy:

  • organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • organizacje pozarządowe z Norwegii

Partnerstwo pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi jest obowiązkowe. Umowa partnerska/umowy partnerskie są załącznikiem do wniosku aplikacyjnego i muszą zostać podpisane przed złożeniem wniosku. Wnioski aplikacyjne składane są w języku angielskim i cała komunikacja powinna odbywać się w języku angielskim.

Alokacja na konkurs wynosi 1 950 000 euro, w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej.

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro. Poziom finansowania wynosi 100% kwalifikowalnych kosztów inicjatywy (nie wymaga się współfinansowania).

Nabór wniosków trwa od 8 września do 8 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-rzecz-wspolpracy-miedzypokoleniowej/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-20
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź